Terms os Service

WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Zapytanie na czacie zostanie przekazane do usługi ChatGPT od OpenAI w celu jego przetworzenia.
 2. Politechnika Wrocławska nie wyraża zgody na korzystanie z usługi do przetwarzania danych osobowych, danych poufnych w tym danych medycznych oraz danych objętych prawami autorskimi.
 3. Korzystanie z CLARIN-PL Chat wymaga ukończenia 18 roku życia.
 4. Korzystanie z CLARIN-PL Chat nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - CLARIN-PL Chat jest wyłącznie nakładką, pewnego rodzaju funkcjonalnością pozwalającą na korzystanie z ChatGPT.
 5. Politechnika Wrocławska oraz CLARIN-PL zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za merytoryczność ani za jakość treści oferowanych przez czat.
 6. Politechnika Wrocławska oraz CLARIN-PL nie gwarantują ciągłej dostępności serwisu. Mogą pojawić się częściowe przerwy w jego działaniu.
 7. Politechnika Wrocławska oraz CLARIN-PL nie gwarantują dostępności serwisu po zakończeniu projektu.
 8. Szczegółowe warunki korzystania z usługi ChatGPT są dostępne na stronie firmy OpenAI: Terms of use.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

O zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych decyduje Administrator danych osobowych czyli Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie lub przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt a bezpośrednio w celu skorzystania z praw dotyczących danych osobowych - pod adresem helpdesk@clarin-pl.eu. W Politechnice Wrocławskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.

Twoje dane osobowe (podawane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu) przetwarzamy na podstawie niezbędności do przygotowania i zawarcia umowy z Użytkownikiem. Taką umowę zawierasz przez rejestrację w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe - w tym podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące danej sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Dla uproszczenia chodzi tu o tzw. “cookies” i metadane. Część z nich może Cię identyfikować.

Cookies

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Służą one nam do celów statystycznych, naukowych, realizacji umowy oraz wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy ich dostępności i jakości treści. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji Użytkownika. Dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystujemy do celów własnych. Mogą być one jednak przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych lub dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.

Usługi wymagające założenia Konta

Podanie danych osobowych Politechnice Wrocławskiej jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności jej Serwisu (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest niedopuszczenie do usługi oferowanej poprzez nasz Serwis. Możesz jednak na swoją odpowiedzialność korzystać z algorytmów gdzie indziej - choćby przez stronę samego dostawcy, ale po zapoznaniu się z polityką prywatności określoną przez dostawcę tutaj: Privacy policy.

Nasz Serwis stanowi w zasadzie nakładkę na ChatGPT i będzie służył naukowcom Politechniki Wrocławskiej do badań nad tym, jak zachowują się użytkownicy czatu rozmawiający z algorytmem oraz wytrenowania polskie wersji j modeli językowych. Zatem Politechnika zapewnia wyłącznie interfejs, a zdecydowaną większość zapytań będzie procesował ChatGPT - usługa dostarczana przez firmę OpenAI - na zasadach przez nią określanych. Informacje jakie podasz w swojej rozmowie z ChatGPT będą przesłane poza UE i dostępne będą nie tylko dla dostawcy, ale i dla podmiotów, osób, instytucji oraz być może innych algorytmów - według uznania OpenAI. Dlatego Administrator danych nalega, abyś korzystając z naszego Serwisu, nie podawał w rozmowie z ChatGPT jakichkolwiek danych osobowych - ani swoich, ani też dotyczących innych żyjących osób.

Zawarcie umowy

Rejestrując się w Serwisie, nie zawierasz z Politechniką Wrocławską umowy na usługę świadczoną drogą elektroniczną. Twoje korzystanie z ChatGPT podlega regulaminowi określonemu przez jego dostawcę. Uczelnia prowadzi natomiast badania nad korzystaniem z usługi oraz wytrenowaniem modeli dla języka polskiego i dlatego potrzebuje możliwości identyfikowania Użytkowników ChatGPT. Zakładając konto w Serwisie wyrażasz zgodę na to, by być uczestnikiem takich badań. Dane, które zbierzemy, będą przetwarzane przez okres realizacji projektu, a także przez okres trwania projektu CLARIN-PL.

Badania naukowe

W celach naukowych Uczelnia będzie przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu, zapisy czatu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Głównym celem przetwarzania danych są prowadzone badania statystyczne i naukowe oraz rozwój samej usługi ChatGPT lub usług podobnego rodzaju w tym wytrenowanie modeli dla języka polskiego. Niektóre dane osobowe Użytkowników mogą być jednak przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych, celach koniecznych do wykonania usługi oraz dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.

Inne cele przetwarzania danych

Dodatkowo Uczelnia może przetwarzać dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do:

 1. realizacji innych badań naukowych - czyli do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uczelnię - poza przypadkami, gdy Twoje interesy, prawa czy wolności wymagające ochrony Twoich danych będą nadrzędne nad jej interesami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dotyczyć to będzie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, fizycznego, organizacyjnego, prawnego czy też finansowego dotyczącego działalności Uczelni/CLARIN-PL. Ponadto administrator może użyć danych do poprawy funkcjonalności własnych usług oraz do budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.
 3. Administrator jako uczelnia publiczna podlega dodatkowo rozmaitym obowiązkom związanym z dokumentowaniem, archiwizacją, sprawozdawczością, a nawet publicznym ujawnianiem niektórych informacji (gdy stanowią informację publiczną). Działalność Uczelni jest monitorowana, podlega audytom i kontrolom uprawnionych instytucji i polega to często na udostępnianiu takim instytucjom informacji (w tym także danych osobowych).
 4. W celach rozpatrywania skarg, wniosków oraz odpowiedzi na pytania możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, dane będące przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Administrator danych przewiduje użycie danych osobowych w celu profilowania osób, których one dotyczą czyli Użytkowników rejestrujących się w Serwisie - ale wyłącznie na potrzeby przeprowadzanych badań naukowych i nowych modeli dla języka polskiego.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - z użyciem systemów informatycznych, ale nie będzie to miało na celu wydania jakiejkolwiek decyzji wpływającej na sytuację prawną osoby, której dane dotyczą. Nie prowadzimy badań w celach takich jak scoring osób fizycznych. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską w Polityce Prywatności na stronie: Polityka prywatności - Politechnika Wrocławska.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zapewniamy szereg uprawnień związanych z dotyczącymi Cię danymi. Te prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych obejmują:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na jakąś szczególną sytuację, w której się znaleźliście (i jeżeli dane przetwarzamy z powodu prawnie uzasadnionego interesu Uczelni);
 2. prawo do przeniesienia danych i prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”) stosowane, gdybyśmy przetwarzali dane tylko na podstawie Twojej dobrowolnej zgody - nawet wówczas nie wpłynie to na legalność przetwarzania, jakiego Uczelnia dokonała do tego czasu;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - chyba że odpowiedni przepis prawa pozwoli nam - pomimo żądania nadal przetwarzać dane;
 4. prawo dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji czy poprawiania, sprostowania i ich transferu.

Aby skorzystać z tych praw, trzeba skontaktować się z Administratorem - helpdesk@clarin-pl.eu. Zastrzegamy, że przed skorzystaniem z tych praw, może być niezbędna weryfikacja tożsamości osoby składającej taki wniosek. Chcemy się bowiem upewnić, czy z żądaniem występuje uprawniona osoba. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce ten organ to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego regulaminu, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: helpdesk@clarin-pl.eu.